Điều khoản sử dụng

Website http://zodyapp.com và ứng dụng Zody App là tài sản của Công ty ​TNHH Zody. Bằng việc sử dụng các thông tin, sản phẩm và dịch vụ của Zody đồng nghĩa là bạn đã đồng ý với các quy định sử dụng dưới đây. Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu kỹ điều khoản này trước khi quyết định sử dụng thông tin, sản phẩm và dịch vụ của Zody.

Đăng ký sử dụng và đăng nhập tài khoản

Khi đăng ký sử dụng tài khoản trên ​Zody​, bạn cần cung cấp các thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và mới nhất. Khi chọn mật khẩu cho tài khoản truy nhập, hãy chọn mật khẩu theo cách mà không ai có thể dễ dàng đoán được.

Sau khi đăng ký, bạn chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất cứ người nào sử dụng vào bất cứ mục đích nào.

ZODY​ sẽ luôn coi việc truy cập và sử dụng các dịch vụ trên trang web hoặc ứng dụng Zody bằng tên truy nhập và mật khẩu của một người nào đó như là việc truy cập và sử dụng các dịch vụ bởi chính khách hàng đó, bất kể tên truy cập và mật khẩu có thể được sử dụng bởi người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép. Nếu phát hiện ra bất cứ người nào biết mật khẩu hoặc sử dụng mật khẩu của mình để truy cập và sử dụng các dịch vụ trên ​ZODY​, bạn cần thông báo ngay lập tức cho chúng tôi và thay đổi mật khẩu hoặc yêu cầu hỗ trợ cài đặt mật khẩu mới.

Quyền thu thập và sử dụng thông tin

Khi bạn truy cập và sử dụng ​ứng dụng​, ​ZODY​ có thể thu thập và lưu trữ các thông tin như các số liệu thống kê quá trình truy cập, các thông tin cá nhân cung cấp cho ​ZODY​ khi đăng ký… Các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ chỗ ở… Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này vào việc lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế và tuyên truyền các dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan pháp luật theo yêu cầu của Luật pháp hoặc của Toà án.

Quy định về nội dung thông tin trên ​ứng dụng Zody​

Người sử dụng chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung thông tin gửi lên hoặc truyền đi qua ​ ứng dụng ZODY và không được phép hoặc cho phép người khác tạo ra bất cứ sự khó chịu, phiền toái, quấy rầy nào đối với ​ZODY​ cũng như đối với bất kỳ khách hàng hoặc người sử dụng khác. Bạn cam kết sử dụng ​ứng dụng​ trong chừng mực phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý không sử dụng ​ứng dụng​ để gửi lên, truyền đi, phân tán, liên kết các nội dung mà:

- Chứa các thông tin quảng cáo

- Vi phạm các luật, các quy định của Chính Phủ Việt nam.

- Vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu cá nhận.

- Chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng.

- Phá hoại tính an toàn, tính đồng nhất, các giao diện của trang web.

Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, ​ZODY​ sẽ huỷ bỏ quyền sử dụng ​ứng dụng ​của người vi phạm. Đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm mà người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Các thay đổi trên ​ứng dụng ZODY

Chúng tôi có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của ​ứng dụng​ này bao gồm bất kỳ khoản mục nào vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước.

Thay đổi quy định

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng ​ZODY​ sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

Quy định về các hành động không được phép

Bạn không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/ hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.

ZODY là ứng dụng tích điểm đổi thưởng với mong muốn hỗ trợ cửa hàng chăm sóc khách hàng 1 cách tốt hơn bằng cách xây dựng những chương trình ưu đãi dựa trên số lần đến MUA HÀNG của người dùng, vì vậy nếu chúng tôi phát hiện ra bất kỳ hành vi nào liên quan đến việc lạm dụng tính tiện lợi trên Zody để trục lợi cá nhân (không mua hàng, cố ý check-in ảo, hack hệ thống check-in, mời bạn ảo, Zcoin...) thì ZODY có quyền khoá tài khoản của bạn.

Không được quyền sử dụng thông tin cá nhân của người khác (số điện thoại, facebook, email…) để tạo tài khoản cá nhân. Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng các tiện ích trên ​ứng dụng Zody.

Bạn không được quyền gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội dưới bất kì hình thức nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay quốc tế. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung nào các bạn đưa lên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý. Bạn không được phép gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác.

Bạn không được gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của bạn trừ khi đó là thông tin được cung cấp miễn phí, không gửi bất kỳ thông tin nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào.

Bạn sẽ không gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất, phân phát hoặc khai thác bằng bất cứ hình thức nào với bất cứ thông tin nào có được từ ​ZODY​ vào mục đích thương mại; hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của ​ZODY​ hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.

Cấm truy cập

Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào ​ZODY​ hoặc bất kỳ phần nào của ​ứng dụng ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của ZODY.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi hoàn những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả án phí không giới hạn) có liên quan tới hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào trong Quy định sử dụng của ​ZODY​. Chúng tôi có thể, trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật tham gia tố tụng trước các khiếu kiện hoặc đàm phán để dàn xếp.

Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong ​ứng dụng ZODY đều thuộc về ​ZODY LTD. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ phi được sự đồng ý của ​ZODY​, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của ​ứng dụng ZODYhoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong ​ứng dụng ZODY.

Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác, nội dung của​ ứng dụng, và hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp mà chúng tôi có trong​ ứng dụng ZODY.

Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi có liên quan tới ZODY​ một cách hoàn toàn miễn phí.

Cung cấp nội dung trên ​ZODY​

Bạn đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

Tất cả thông tin chỉ dành cho việc tham khảo tổng quát của bạn. ​ZODY​ không nhận bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin đó.Việc truy cập và sử dụng ​ứng dụng ZODY​ do bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và được cung cấp như hiện có. ​ZODY​ chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và chúng tôi không đại diện cho hoặc bảo đảm về bất cứ điều gì, được phát ngôn cụ thể hay hàm ý cho bất cứ mục đích cụ thể nào.

Bạn hành xử và tin tưởng hoàn toàn vào kỹ năng và khả năng đánh giá của chính bạn đối với việc sử dụng và cách hiểu đối với thông tin bạn có được tại ​ZODY​. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành.Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong Quy định sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép.

Luật áp dụng

Bạn đồng ý rằng bản Quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng ​ứng dụng​ này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng ​ứng dụng​ và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.